Obiective

Obiectivele S.N.T.S.R.

  1. Sprijinirea elaborarii de studii medicale si de cercetare privind problematica transfuziei si a Hematologiei Transfuzionale si promovarea rezultatelor obtinute in lucrari publicate in revista “Documenta Hematologica”, precum si in manifestari stiintifice interne si internationale.
  2. Initierea si organizarea de programe, activitati si cursuri de instruire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniile de interes ale Hematologiei Transfuzionale.
  3. Organizarea, stimularea si sprijinirea participarii la manifestari stiintifice interne si internationale pe probleme de Hematologie Transfuzionala.
  4. Editarea de materiale de informare  si documentare destinate specialistilor, pentru imbunatatirea activitatii transfuzionale si pentru promovarea programelor societatii in publicatia “Document Informativ” a S.N.T.S.R..